آغاز

سوگند به آغــاز

                       بـه طلوع . . . . .

بـه در خشیدن ستاره ی ذهن

        بـه این وسعت آبی که بی انتهاست . . . .

 

                                  سوگند که همه از آن توست

 

                     بـا یـاد تـو و با نـام تو

                                                                            آغـاز می کنم . . .

 

بعد تجربه کوتاه قبلی و البته گذشت چند سال دوباره به سرم زد تو این فضای مجازی یه نقطه کوچیک به خودم اختصاص بدم ....

نمی دانم و نمی توانم که پیش بینی کنم چه پیش می آید؛ اما به راحتی می توانم آرزو کنم که روزهای خوبی را در این فضا با دوستان داشته باشم .

/ 1 نظر / 25 بازدید
parisa_znu

aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mesle hamishe**